maanantai 24. marraskuuta 2008

Leikkipuistot säilytettävä kaikille avoimina

Ensilumi saapui Helsinkiin 23.11.2008. Voi sitä 4-vuotiaan riemua ja 2-vuotiaan hämmennystä valkoisen lumivaipan peittäessä Töölön harmaat kadut.

Edellisellä viikolla on kirjoitettu paljon puistotätien ja vanhempien oikeudesta käyttää julkisia, kaupungin hallinnoimia leikkipuistoja. Rakennusvirasto, joka huolehtii kaupungin 330:tä leikkipuistosta, suunnittelee vuokraavansa 19 puistoa siellä toimiville puistotädeille. Tämän myötä tädit saisivat oikeuden rajoittaa puiston käyttöä niiltä vanhemmilta ja huoltajilta, jotka eivät ole maksaneet hoitomaksua.

Vuokraukseen ollaan osittain ajautumassa muutaman hankalan tilanteen takia, joissa puistotäti on halunnut rajoittaa alueen käyttöä niinä tunteina, kun he itse hoitavat lapsia. En kannata vuokraukseen siirtymistä. Ensinnäkin luotan siihen että hankalat tilanteet saadaan varmasti hoidettua ilman että koko nykyjärjestelmää muutetaan. Lisäksi vuokraus on lisäkulu puistotädeille ja toiseksi millä oikeudella kaupunki osa-aikaisesti "yksityistää" puistojen käytön, jotka on kuitenkin kaupunkilaisten veroäyreillä kustannettu.

Kannatan ja arvostan suunnattomasti puistotätien työtä. Heidän työlleen kaupungin ja lähiasukkaiden tulee antaa täysi tuki ja ymmärrys. Lähipuistomme hoitotäti Apollonkadulla on hoitanut molempia poikiamme ja hän tarjoaa erinomaista apua päivittäiseen ulkoiluun. Koskaan ei ole ollut kiistaa siitä kuka puistossa saa oleilla hoitotuntien aikana, vaikka puisto on kooltaan pieni.

sunnuntai 9. marraskuuta 2008

Ympäristöhallinto on valtion aluehallinnon uudistuksen selvä häviäjä

Ympäristöhallinto on valtion aluehallinnon uudistuksen selvä häviäjä

Kaksi viikkoa on kulunut vaaleista. Väitöskirja ja suomalaisen PEFC -metsäsertifioinnin päivitys ovat pitäneet kiireisenä. Tällä viikolla havahduin ensimmäistä kertaan aluehallinnon uudistamishankkeeseen. Näyttää pahasti siltä, että nykyistä alueellista ympäristökeskus –järjestelmää ollaan ajamassa alas.

Matti Vanhasen II hallitusohjelman mukaisesti on käynnistetty valtionhallintojen uudistamisen ALKU-hanke. Tavoitteet vaikuttavat paljoa lupaavilta: ”tavoitteena on kansalais- ja asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto”. Uudistusta on työstetty tämän vuoden aikana erilaisissa alatyöryhmissä. Tahti on kiivas, eduskunta käsittelee uudistusta ensi keväänä, joka aiotaan toteuttaa jo 2010 alusta lähtien

Kannatan valtionhallinnon alueellistamista muualle kuin pääkaupunkiseudulle ja toiminnan selkevöittämistä sinällään, kunhan sitä ei toteuteta nykyisten työntekijöiden ja ympäristön kustannuksella. Haluaisin pitää suurimman osan Suomea asutettuna, enkä pakottaa kaikkia pääkaupunkiseudulle.

Hankkeessa esitetään, että nykyiset itsenäiset ja ympäristöministeriön hallinnoimat 13 ympäristökeskusta lakkautetaan ja ne siirretään yhdeksään alueelliseen elinkeino-, liikenne- ja luonnonvarayksikköihin omaksi osastokseen (ELLU). Näitä hallinnoisi työ- ja elinkeinoministeriö. Pahiten kärsivät Häme, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Kainuu.

Lisäksi ympäristöhallinnon henkilöresursseja vähennetään. Valtionhallinnon tuottavuusohjelma on leikannut ympäristöhallinnosta viime vuosina jo 200 henkilötyövuotta. Aluehallinnon uudistamisen yhteydessä tavoitteena on vähentää vielä toiset 200. Osa alueellisten ympäristökeskuksen lupatoimista aiotaan siirtää kuntien tehtäviksi.

Tuntuu käsittämättömältä, että nykyistä jo täysin ylikuormitettua alueellista ympäristöhallinnon toimintaa ollaan vähentämässä. Ei ole kenenkään edun mukaista, että tietyt hankalat kaavoitus- ja ympäristölupa-asiat siirtyvät kuntien valvottaviksi. Tämä lisää kuormaa valveutuneiden järjestöjen ja kansalaisten suuntaan.

Pelkään pahoin, että tahalliset ympäristörikokset ja –huolimattomuudet sekä luontoarvoja huomioimaton maankäyttö lisääntyy. Meidän on säilytettävä ympäristöhallinnon nykyinen itsenäinen asema, joka on saanut kiitosta kansainväliselläkin tasolla. Lisäksi nykyinen puhtaasti asiantuntemukseen perustuva ympäristöpäätösten teko ja ohjaus saattaa muuttua poliittisesti ohjatuksi toiminnaksi. Seuraavaksi lienee vuorossa ympäristöministeriön lakkauttaminen.

Lue lisää:
Suomen luonnonsuojeluliiton Alku-sivut