sunnuntai 12. kesäkuuta 2011

KHO:n päätös Kruunuvuoren osayleiskaavasta

Tällä viikolla (7.6) Korkein hallinto-oikeus julkaisi päätöksensä koskien Kruunuvuorenrannan osayleiskaavaa. KHO vahvisti osayleiskaavan Kruunuvuorenlammen V- ja SL-alueiden osalta. Sen sijaan, KHO päätti kumota osayleiskaavan Stansvikinnummen osalta, sillä tehdyt luontoselvitykset ovat olleet riittämättömät (Helsyn valitus). Mielestäni päätös on tärkeä, sillä se vahvistaa V- ja SL-merkintöjen kaavastatusta.

Lyhyesti taustaa: Kruunuvuoren osayleiskaavasta valitti useampi taho hallinto-oikeuteen. Itse valmistelin Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen valitusta, jossa vaadittiin ensisijaisesti kaavan kumoamista ja toissijaisesti kumoamista mm. Stanvikinnummen osalta. Helsy on koko kaavaprosessin ajan esittänyt, että Kruunuvuoren osayleiskaavassa uudisrakentaminen osoitetaan nykyiselle öljysatama-alueelle. Alueen yksityiset maanomistajat olivat huolissaan siitä, että heidän maalleen oli osoitettu liikaa virkistys (V) ja luonnonsuojelualueita (SL) ja vaativat tämän vuoksi kaavan kumoamista.

Hallinto-oikeus päätti kumota kaupunginvaltuuston päätöksen ja tulkitsi, että maanomistajia ei oltu kohdeltu tasavertaisesti maankäyttö- ja rakennuslain hengessä. KHO tulkitsi asian toisin - ja onneksi kaupunki päätti tältä osin päätöksestä valittaa - ja asetti lähivirkistysalueiden merkityksen ja luonnonsuojelulliset tavoitteet yksittäisen, omaa etuaan tavoittelevien asianosaisten edelle. Päätöksellä on toivon mukaan vaikutusta myös vastaavanlaisiin kaavakiistoihin.

Valitettavan usein asumiseen kaavoitettu maa-alue kokee suhteetonta arvonnousua verrattuna siihen, jos alue kaavoitettaisiin virkistys- tai suojelualueeksi. Jostain syystä viheralueet eivät ole saaneet osakseen sitä arvonnousua, joka niille kuuluisi. Selvityksissä on osoitettu, että asukkaat ovat valmiit maksamaan asunnosta enemmän, jos se sijaitsee lähellä viheralueita. Pääkaupunkiseudun asuntomarkkinat ovat tuotteistaneet luonnon ja vehreyden osaksi maninontaansa. KHO:n päätös antaa vahvan signaalin sille, että viherlaueiden säilyminen ja niiden riittävyys ovat keskeisiä tekijöitä toteutettaessa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista kestävää ja viihtyisää yhdyskuntakirakennetta.