maanantai 22. marraskuuta 2010

Meri-Rastilan upea metsä säilytettävä


Vuosaaren Meri-Rastilan osayleiskaavaluonnos on nähtävillä. Hanke on kaikin puolin masentava. Alueelle rakennetaan asuntoja noin 2000 uudelle asukkaalle. Rakentaminen kohdistuu kokonaan metsäalueelle. Se katkaisee tehokkaasti Meri-Rastilan ekologisen yhteyden Kallahdenniemeltä Vartiokylänlahteen. Nykyinen esitys ylittää jopa yleiskaava 2002:en ylimitoitetut kaavavaraukset.

Olen jo yleiskaavavaiheessa vastustanut Meri-Rastilan rakentamista. Tiivis ja ekotehokas kaupunki ei voi tarkoittaa sitä, että alueellisesti ja maakunnallisesti ainutlaatuinen metsäkokonaisuus pirstotaan. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on ottanut vahvasti kantaa alueen suojelemiseksi. Yhdistys laati muun muassa Vartiokylälahden luontopolun nostaakseen alueen luonto- ja virkistysarvoja yleiseen tietoisuuteen. Alueelle ollaan valmistelemassa luonnonhoidonsuunnittelmaa ja asukaskyselyiden aikana selvisi alueen tärkeys ulkoilualueena. Lähiasukkaat ja kauempaakin tulevat arvostavat Meri-Rastilan ulkoilualuetta erittäin paljon.


Meri-Rastilan alueella on jäljellä erittäin upeita metsiä, jotka voidaan luokitella Metson luonnontieteellisten kriteerien perusteella jopa 1. luokkaan. Alueen ydinalueilla puusto on monikerroksellista, kookkaita haapoja ja koivuja esiintyy yleisesti. Jos rakentaminen toteutetaan ehdotetulla intensiteetillä kohdistaa se nykyistä ja tulevaa käyttöpainetta entisestään alueelle, jossa on merkittäviä monimuotoisuusarvoja. Lisääntynyt virkistyskäyttö ei välttämättä uhkaa metsien luontoarvoja, mutta liian voimakas metsienhoito, vaarallisten lahopuiden poistaminen ja metsän "valmennus" tulevaa rakentamista varten vähentävät alueen aarniomaisuutta.