tiistai 13. lokakuuta 2009

Valtuustoaloitteeni metsienhakkuista


Tein kesällä valtuustoaloitteen koskien kaupungin metsienhakkuita. Esitin uutta toimintakulttuuria metsienhoidon suunnitteluun, jossa ympäristökeskus ja muut keskeiset toimijat sitoutettaisiin nykyistä voimakkaammin mukaan. Tällä hetkellä alueelliset luonnonhoitosuunnitelmat vahvistaa yleisten töiden lautakunta. 

Yleisten töiden lautakunta antoi viime viikolla lausuntonsa aloitteestani. Hieman ihmettelen miksi hallitntokeskus pyysi lausuntoa vain taholta, joka tuottaa kyseiset suunnitelmat. On hyvin luonnollista että työn tekijä puolustaa omaa tehtäväänsä, tuskin kukaan haluaa nähädä oman työnsä heikkoudet. Rakennusviraston puisto- ja katuosasto tekee hyvää työtä, kritiikkiä tulee paikoin liioittelevasta puuston harvennuksesta, hakkuiden ajankohdista kesäaikaan ja turhista hoitotoimista, kuten ylispuiden poisto. Usein huonoon työhön syynä on puutteellinen työnohjaus ja/tai -valvonta.

Toivon edelleen että Helsinkiin perustettaisiin oma luonnonhoidon ohjausryhmä, joka muodostuisi keskeisimmistä hallintokuntien virkahhenkilöistä, aekä ulkopuolisista asiantuntijoista. Tämä ryhmä päättäisi lopullisesti luonnonhoidon toimintasuunnitelmat ja mtsikkökohtaiset toimenpiteet. Suunnitelmat hyväksyisivät mieluiten ympäristölautakunta. Suunnitteluvastuu voisi olla edelleen rakennusvirastolla. Näin saataisiin jaettua vastuuta. Juridinen kysymys on voiko eri lautakunta hyväksyä toisen lautakunnan alaisena toimivan viraston asiakirjat?