perjantai 3. heinäkuuta 2009

Laajasalon siltahankkeelle tehtävä YVA

Uudenmaan ympäristökeskuksen päätöksen mukaan Laajasalon ja kantakaupungin raideliikenneyhteyden vaikutukset on selvitettävä ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä. Silta kulkee Kruunuvuorenrannan tulevalta asuinalueelta Korkeasaaren ja Sompasaaren kautta Kruunuhakaan. Silta on toteutetuessaan Suomen pisin.

Ympäristökeskus perustelee päätöstään hankkeen mittavuudella ja sen vaikutuksilla valtakunnallisesti arvokkaaseen maisemaan ja yhdyskuntarakenteeseen, vesiympäristöön sekä vesiliikenteeseen kohdistuvilla vaikutuksilla. Olen erittäin tyytyväinen ympäristökeskuksen päätökseen. Vaikka raideliikenne parantaa merkittävästi Kruunuvuorenlammen joukkoliikenneyhteyksiä kantakaupunkiin, on siltahankkeella omat negatiiviset vaikutuksensa ympäristöönsä, jotka on syytä selvittää. 

Näin mittavan hankkeen ympäristövaikutuksien arviointia ei voida sivuuttaa vain sillä perusteella että se on julkista ja kevyttä liikennettä edistävä hanke. Olen erittäin iloinen että sain ympäristölautakunnassa taannoin (2.9.2008) muutosesitykseni läpi. Mielestäni lautakunnan tehtävänä on varmistaa riittävien vaikutusten arviointi.

Ehdotin että sillasta ja mahdollisista muista joukkoliikennevaihtoehdoista tehtäisiin ympäristönvaikutusten arviointi. Tuleva siltarakenne vaatii huomattavia perustuksia Kruunuvuorenrannan puolella. Osayleiskaavan laadintavaiheessa on tarpeen selvittää siltahankkeen luonto- ja ympäristövaikutukset. Lautakunnan jäsenen Riku Eskelinen ehdotti lisättäväksi että suunnittelussa tulee huomioida erityisesti merialueen tuulisuus, liityntäkohta Kruunuvuorenrannan puolella ja CO2- ja pienhiukkaspäästöt, eri liikennemuotojen tarvitsemien asemien ja muun infrastruktuurin energiankulutus sekä niiden tuottamat CO2-päästöt sekä eri vaihtoehtojen vaikutus kevyen liikenteen, joukkoliikenteen ja henkilöautoliikenteen määriin ja kulkutapaosuuksiin. Esitys meni yksimielisesti läpi.